Trang chủ Tên miền

Tên miền

Domain | Tên miền

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ tư vấn chọn tên miền phù hợp!

- Hotline: 0949175141

- Email: [email protected]